Kontakt - 060 43 77 77 2 office@belidvor.rs

O Nama

Maršala Tita 43đ, 11430 Umčari, Grocka
20 Korisnika, 10 Slobodno
Kontakt - 060 43 77 77 2

Priča našeg doma

Dom za odrasla i starija lica “Beli dvor Đorđević” je počeo sa radom 2017. godine po odobrenju nadležnog ministarstva koje je domu dodelilo licencu za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite. Sada nakon gotovo 5 godina rada imamo tu čast da se pohvalimo velikim brojem zadovoljnih korisnika, koji su u našem domu dobili sigurnost i podstrek za napredak ma koliko bila teška situacija u kojoj se nalaze. Od početka rada pružamo uslugu vruhunskog smeštaja sa dodatnim sadržajima i stručnom negom u prijatnom ambijentu i predivnom okruženju. Zaposleni u domu imaju individualni i prijateljski pristup prema svakom korisniku. Senzibilisani su za rad sa korisnicima sa različitim vrstama potreba, a iskustvo i znanje koje poseduju su usmereni ka dobrobiti korisnika. Naši korisnici su starije osobe koje žele boravak u domu, kao i oni koje zbog starosti, bolesti ili porodičnih prilika nije moguće zbrinuti u okviru porodice. Nudimo smežtaj za nezavisne, poluzavisne i zavisne korisnike u savremenom objektu koji je u potpunosti adaptiran za boravak i nesmetano kretanje korisnika. Obezbeđujemo visok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i to: smeštaj, ishrana, lečenje i medicinska nega,lična higijena i higijena prostora, fizikalna terapija, psiho-socijalna rehabilitacija, radon-okupaciona terapija, organizujemo kulturne-zabavne i druge aktivnosti prema individualnim interesovanjima i potrebama svakog korisnika.

Radeći sa starijima poštujemo načela humanizma i dostojanstva, uvažavamo njihove individualne razlike, želje, mišljenja i potrebe. Naš cilj je da se naši korisnici osećaju dobro, sigurno, zbrinuto, bezbedno, uvaženo i steknu poverenje u nas. Trudimo se da žive kvalitetno, imaju privatnost kada im je potrebna, a društvo kada oni žele.

Beli Dvor

Kontakt