FIZIKALNE TERAPIJE U DOMOVIMA ZA STARE

Fizikalna terapija za korisnike našeg doma ima veliki značaj u smislu poboljšanja njihove fizičke kondicije i kvaliteta njihovog života. Fizikalnu terapiju i rehabilitaciju praktikujemo u lečenju korisnika koji boluju od raznih bolesti ili povreda. Terapija može poboljšati njihovu pokretljivost, snagu, fleksibilnost, koordinaciju, izdržljivost, pa čak i smanjiti bol. Cilj fizikalne terapije je vraćanje, održavanje i uspostavljanje optimalnog funkcionisanja lokomotornog aparata (splet mišića, zglobova i kostiju). Doktor i fizioterapeut imaju zadatak da kreirju individualne terapijske planove kako bi zadovoljili potrebe svakog pacijenta.

Fizikalna terapija pomaže:

– Oporavka nakon povreda – Fizikalna terapija može pomoći prilikom oporavka nakon povreda i prevencije kako se povrede ne bi ponovile. Pomaže prilikom otklanjanja bola u mišićima, tetivama, ligamentima, jača mišiće, povećava fleksibilnost i amplitudu pokreta.

– Hronični problemi – Fizikalna terapija olakšava tegobe kod hroničnih problema i može pomoći poboljšanju kvaliteta života. Može značajno doprineti poboljšanju kod Parkinsonove bolesti, osteoporoze, artitisa, reumatskih bolesti…

Fizikalna terapija je koristan alat u lečenju starijih osoba

Jedan od najčešćih razloga zašto starije osobe zahtijevaju fizikalnu terapiju je što su doživele neku od povreda prilikom pada. Fizikalna terapija može smanjiti bol koji je nastao prilikom povrede i poboljšati ravnotežu. Mnoga medicinska stanja koja često pogađaju starije osobe zahtijevaju fizikalno lečenje. Neki od tih zdravstvenih problema su: artritis, osteoporozu, bol povezan s malignim bolestima, demencija, Alzheimerova bolest i inkontinencija. Jedno od najboljih poboljšanja dobijenih fizikalnom terapijom odnosi se na samostalnost tj. nezavisnost starijie osoba kada govorimo o njihovoj mobilnosti.

Naš fizioterapeut pruža korisnicima fizikalnu terapiju kako bi zajedničkim zalaganjem postigli, obnovili i održali najbolje moguće fizičko stanje. Određene studije koje su istraživale prednosti fizikalne terapije za osobe u staračkim domovima otkrile su da se fizikalna terapija često daje pozitivne rezultate kod većine korisnika kao i da pozitivno utiče na psihičko stanje korisnika i opšte raspoloženje.

Sprovedena je još jedna studija na ovu temuu u kojoj su učestvovali korisnici doma pre početka fizikalne terapije i korisnici sa kojima je fizikalna terapija izvođena u protekla tri meseca u jednom domu za stara lica u SAD-u. U studiji su se koristili standardni protokoli za procenu opšte funkcionalnosti uključujući merenje raspona pokreta, snage mišića, refleksnu aktivnost mišića, status mekog tkiva, koordinaciju, držanje i ravnotežu. Studija je pokazala da su svi pokazatelji fizičkog stanja bili daleko bolji kod korisnika koji su uključeni u fizikalnu terapiju u odnosu na one koji to nisu bili.

Poboljšanje motoričkih funkcija bitno je za život starijih osoba

Do 65. godine života većina ljudi pati od artritisa, a široki raspon vežbi kao i pomagala koja se koriste u fizikalnoj terapiji mogu pomoći u poboljšanju snage, ravnoteže i pokreta. Osteoporoza se može lečiti balansnim vežbama i vežbama fleksibilnosti kako bi se poboljšalo držanje tela i sprečila mogućnost opasnih padova. Takođe, jedno od stanja koje muči mnoge starije odrasle osobe je gubitak kontrole bešike, koje fizioterapeuti mogu lečiti pomažući korisniku da locira mišiće koji kontrolišu urinarni trakt.

Dodatni bonus fizikalne terapije je da ne donosi neželjene nuspojave kao što je to slučaj sa lekovima ili operacijama . Dom „Beli dvor Đorđević“ shvata fizikalnu terapiju kao jedan od temeljnih stubova brige o starijima. Kako bi saznali više informacija o fizikalnoj terapiji u našoj ustanovi slobodno nam se javite i naš stručni tim rado će odgovoriti na sva vaša pitanja.

Saznaj više...